HOUT-- afmetingen en soorten

Dit gedeeltelijk overzicht van ons leveringsprogramma biedt U een korte omschrijving, de gebruikelijke afmetingen en maatvoeringen en de al dan niet vlotte beschikbaarheid van de produkten.
Dit leveringsprogramma beperkt zich tot de meest courante artikels.
Onze medewerkers staan steeds ter beschikking voor verdere inlichtingen.

1. Duurzaamheidsklassen 

Hieronder verstaat men de weerstand van onbehandeld kernhout tegen:

biologische aantasting door levende organismen zoals schimmels, drooghoutboorders, termieten en

houtaantastende organismen in zeewater.

- fysische aantasting door vocht en stralingsenergie.

- mechanische aantasting door slijtage en breuk.

- chemische aantasting door zuren, basen en ultraviolet licht.

Laboratorium- en veldproeven leiden tot een indeling geldend voor klimaatsomstandigheden in

Centraal Europa waaraan een levensduur kan worden gekoppeld op basis van het gedrag van

hout in contact met de grond:


Klasse  Duurzaamheid  Levensduur van het kernhout

I       zeer duurzaam  meer dan 25 jaar

II      duurzaam   15 tot 25 jaar

III     matig duurzaam  10 tot 15 jaar

IV     weinig duurzaam   5 tot 10 jaar

V     niet duurzaam  minder dan 5 jaar

2. Timmerhout


Algemeen:

Timmerhout wordt, naargelang de gebruikte houtsoort, omschreven als: 1ste keus Timmer voor Epicea en Europees Douglas
IVde keus (schrijnwerkerijhout) voor R.N.G.
3 Com volgens NBN 272 voor diverse houtsoorten
Select & Merchantable voor Amerikaans Oregon
en dit voornamelijk als onderscheid tegenover de bekistingskwaliteit welke meestal als 2de keus Timmer wordt benoemd.
De kwaliteitsnormen voor timmerhout beschreven in STS 31 worden mettertijd vervangen door een visuele sterktesortering volgens STS 04 in de klassen S 8 en S 6, gelijkwaardig wat de mechanische eigenschappen betreft aan de British Standard 4978 SS (Special Structural) en GS (General Structural).

Inlandse den "Epicea"

Fijnspar meestal afkomstig uit de Ardennen, botanische naam Picea Abies.
Gewicht: 460 kg/m3 bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse IV.
In principe kan Epicea verzaagd worden in elke gewenste afmeting. De grotere zagerijen beperken zich echter tot de standaardafmetingen (zie Inleiding). Epicea wordt ongedroogd of versgezaagd aangeleverd.

Lengtematen:

3.00 / 3.30 / 3.60 / 3.90 / 4.20 / 4.50 / 4.80 / 5.10 / 5.40 / 5.70 / 6.00m
Mits prijstoeslag: 6.30 / 6.60 / 6.90 // 7.20 / 7.50 / 7.80 / 8.10m

Uitzondering: buitenlandse zagerijen die telkens met 0.50m opgaan

Stockvoorraad:

 • 75 x 225
 • 63 x 175 / 63 x 150
 • 58 x 73 / 58 x 63
 • 50 x 150
 • 24 x 100
 • Panlat 24 x 32 / Tengellat 15 x 32

Bekistingskwaliteit (2de keus)

 • 75 x 225
 • 63 x 150

Rood Noords Grenen

Grove den, meestal afkomstig uit Scandinavië en de voormalige USSR, botanische naam Pinus
Sylvestris. Gewicht 510 kg bij 12 % vochtgehalte, klasse III/IV.
Ïn België enkel verkrijgbaar in de standaardafmetingen (zie Inleiding).

Lengtematen: 1.20 / 1.50 / 1.80 / 2.10 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.60 / 3.90 / 4.20 /
4.50 / 4.80 / 5.10 // langere lengten 5.40/5.70 en 6.00 zijn zeldzaam.

Stockvoorraad: 75 x 225
63 x 175 / 63 x 150
50 x 175 / 50 x 150 / 50 x 125 / 50 x 100
38 x 100
25 x 200 / 25 x 150 / 25 x 100
19 x 150 / 19 x 100

Oregon en/of Douglas Pine

Alhoewel in NBN 199 deze spar onder twee verschillende nummers voorkomt, nl. nr 416 voor Oregon/Douglas afkomstig uit Amerika en nr 108 voor hout afkomstig uit Europese voornamelijk Franse bossen, betreft het hier één en dezelfde botanische soort: Pseudotsuga menziesii (MIRB) Franco ofwel de Pseudotsuga taxifolia BRITT. of nog de Pseudotsuga douglasii.
Gewicht: 530 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheid klasse III.

Bemerking: Het Amerikaans Oregon wordt ingevoerd in de kwaliteit Select & Merchantable welke grotere fouten tolereert dan gebruikelijk voor sorteringen in België. Er heerst dan ook soms enige verwarring wanneer 1ste keus Oregon wordt voorgeschreven aangezien het voor timmerhout duidelijk niet gaat over de schrijnwerkerijkwaliteit Clear & Better, het zogenaamde Oregon-Kroon (zie verder), en de timmerkwaliteit volgens Amerikaans norm niet beantwoordt aan de verwachtingen.
Een vakkundige nasortering door Uw houthandelaar kan de oplossing brengen.

Lengtematen Amerikaans Oregon:

3.05 / 3.65 / 4.25 / 4.90 / 5.50 / 6.10 / 6.70 / 7.30
(met twee voet opgaand) / 7.90 / 8.50 / 9.10 / 9.70 / 10.30m

Uitzonderlijk zijn langere lengten beschikbaar.
De prijs wordt echter bepaald door de lengte: hoe langer hoe duurder.

Stockvoorraad:

 • 80 x 230
 • 65 x 180
 • 65 x 155

Vierkante balken:

 • 55 x 155
 • 205 x 205
 • 255 x 255
 • 305 x 305
  105 x 305

Indien andere secties vereist zijn, dienen deze uit de 3 hoofdmaten of uit vierkante balken te worden verzaagd, wat een extra kost en een rendementsverlies meebrengt terwijl in RNG deze secties meestal beschikbaar zijn.

Afmetingen in Douglas: naargelang de zagerij worden de Amerikaanse of de Europese maten gevolgd.
Sommige zagerijen verhogen de lengte met 0.50 m
In principe kunnen bestekken in Europees Douglas in eender welke maat gezaagd worden op bestelling mits een voldoende grote order.

 

3. Schrijnwerkerijhout

a. Naaldhout
b. Loofhout
c. Andere mogelijkheden: buiten- en binnenschrijnwerkerij


Van oudsher gebruikte men hiervoor Grenen, in Nederland Vuren, en voor de meer duurzame klasse, eikenhout. Hiervoor wordt het Grenen gesorteerd in I ste keus (foutvrij), II de keus (zeer kleine fouten toegelaten) en III de keus (grotere fouten toegelaten). Wat na sortering rest is de IV de keus of timmer- en constructiehout. Het gesorteerd Grenen is nog steeds beschikbaar in de meeste secties, enkel in de dunne maten met grote breedtes kunnen zich bevoorradingsproblemen stellen.Tussen de twee wereldoorlogen kwamen Amerikaanse houtsoorten, zoals het vermaarde Pitch Pine en Yellow Pine evenals Afrikaans stamhout, op de markt. Momenteel is er een waaier aan mogelijkheden waarvan wij de voornaamste willen toelichten.

a. Naaldhout:

Cedar (Western Red) Kwaliteit Clear & Better

Afkomstig uit het westen van Noord- Amerika, botanische benaming Thuja plicata.

Gewicht: 370 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II.

Toepassing: zowel binnen- als buitenschrijnwerkerij, en bij uitstek constructies waareen licht gewicht gekoppeld wordt aan duurzaamheid.

Secties: 105 x 155 /+65 x 155 /+65 x 90

Geschaafd Cedar: profielen voor gevelbekledingen, dakspanen (shingles), enz.zie ook verder: Tuinhout

Grenen (Rood Noords)

Zie hoger

Lariks (Europees Lorken)

Veelal afkomstig uit Noord-Europa, botanische benaming Larix decidua.

Gewicht:

400 tot 700 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse III

Toepassing:

veelal als vloerplanken wegens zijn grotere hardheid t.o.v. Grenen.

Secties:

vergelijkbaar met Grenen.

Oregon Pine (Amerikaans) Kwaliteit Clear & Better

Technische gegevens zie hoger.>
Secties: 65 x 155 /+65 x 9052 x 130 /+26 x 105 /+

Pitch Pine Kwaliteit Clear & Better

Voor W.O. II afkomstig uit het noordoosten van de V.S, nu meestal uit midden Amerika wat toch een negatieve invloed heeft op de kwaliteit. Pitch Pine ( en gedeeltelijk ook Caroline Pine) is de handelsbenaming voor 6 verschillende Pinus-soorten: Longleaf en Shortleaf Pine, Slash Pine, Loblolly Pine, Pond Pine en Nicaragua Pine.

Gewicht: 700 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse III.

Onregelmatige aanvoer.

b. Loofhout

De mogelijkheden zijn hier te groot om op te noemen en wij beperken ons tot een omschrijving van de meest gebruikte soorten en een opsomming van soorten waarvan de aanvoer vrij regelmatig is.

Afzelia

Afkomstig uit Centraal Afrika, met verschillende benamingen al naargelang het land van herkomst, en tevens met verschillende eigenschappen. De Doussié, botanische benaming Afzelia Bipindensis, geldt als de beste met de kleinste krimp. Voor de overige Afzelia soorten (Pachyloba, Apa, Lingue en Chanfuta) is kunstmatig drogen een vereiste.

Gewicht: 820 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse I.

Aanvoer: deels in stam, deels in standaardafmetingen waarbij het echter niet altijd zeker is of het partijen betreft met uitsluitend Afzelia Doussié dan wel gemengde partijen.

Secties: 

 • 65 x 155 /+
 • 65 x 90

Stockvoorraad:

 • 65 x 9065 mm in bool
 • Stammen eventueel op bestek te zagen

Eiken

Wij onderscheiden het Amerikaans Rood Eiken (Quercus Rubra DU ROY, spec.Div.) dat roodachtig lichtbruin is gekleurd en een grovere structuur heeft en niet geschikt is voor buitentoepassingen (Duurzaamheidsklasse IV). Het Amerikaans Wit Eiken (duurzaamheidsklasse II/III) omvat een tiental soorten waarvan de meesten vergelijkbaar zijn met Europees Eiken. De aanvoer van Japans Eiken is erg verminderd en is enkel geschikt voor binnentoepassingen. Het zogenaamd Tasmaans Eiken is geen eiken maar een Eucalyptussoort. Het Europees Eiken, botanische naam Quercus petraea en Quercus Robur L., groeit nagenoeg over heel Europa, weliswaar met aanzienlijke verschillen qua kwaliteit en eigenschappen.

Gewicht: 700 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II/III.Franse en ook veel Belgische zagerijen zagen de diktes in op 21, 27, 42, 52, 65, 70 en 80 mm welke op bool verkrijgbaar zijn. Diktes 21 en 27 mm zijn tevens gevierschaald beschikbaar.
Balken (in timmerkwaliteit) zijn in elke gewenste sectie verkrijgbaar op bestelling.

Meranti (Dark Red)

Kwaliteit Select &BetterDark Red Meranti is de handelsbenaming voor een groot aantal Shorea soorten waarvan enkel nemesu en seraya enige bekendheid genieten. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit, kleur en gewicht aan zeer grote verschillen onderhevig zijn soms zelfs in dezelfde partij.Afkomstig uit Maleisië en Indonesië, duurzaamheidsklasse II tot IV.

Gewicht:

 • 300 tot 850 kg naargelang de soort.
 • Testen door TNO wijzen uit dat voor buitenschrijnwerk een gewicht van min. 500 kg bij eenvochtgehalte van 12 % vereist is.

Secties:

zie Inleiding

Alsook: 

 • 65 x 90 /  65 x 130
 • 105 x 105
 •  130 x 130
 • 155 x 155

Stockvoorraad: 

 • 26 x 105/+
 • 40 x 155/+
 • 52 x 155/+
 • 65 x 90  / 65 x 130 / 65 x 155/+
 • 80 x 155/+

c. Andere mogelijkheden voor:* buitenschrijnwerk

 • Acajou: Herkomst Zuid-Amerika, Caraïben, Afrika, zowel gezaagd als in stam.
  Gewicht: 1.540 kg, duurzaamheid II.
 • Afrormosia: Herkomst West-Afrika als stamhout
  Gewicht 800 kg, duurzaamheid I.
 • Framiré: Herkomst Tropisch West-Afrika als stamhout.
  Gewicht 540 kg, duurzaamheid II/III.
 • Iroko: Herkomst Tropisch Afrika zowel gezaagd als in stam.
  Gewicht: 650 kg, duurzaamheid I. Mahonie: zie Acajou.
 • Mansonia: Herkomst Tropisch West-Afrikaals stamhout.
  Gewicht: 700 kg, duurzaamheid I.
 • Merbau: Herkomst Zuidoost Azië uitsluitend gezaagd hout
  Gewicht 800 kg, duurzaamheid II.-
 • Moabi: Herkomst Tropisch West-Afrika als stamhout.
  Gewicht 850 kg, duurzaamheid I.- Niangon: Herkomst Ghana en Ivoorkust als stamhout.Gewicht 750 kg, duurzaamheid II.
 • Padoek: Herkomst Tropisch West-Afrika als stamhout.
  Gewicht 800 kg, duurzaamheid I.
 • Sipo: Herkomst West en Centraal-Afrika zowel gezaagd als in stam.
  Gewicht: 650 kg, duurzaamheid II.
 • Teak: Herkomst Zuidoost Azië uitsluitend gezaagd hout.
  Gewicht: 650 kg, duurzaamheid I.
 • Wengé: Herkomst Congo als stamhout.
  Gewicht 850 kg, duurzaamheid II.

c. Andere mogelijkheden voor:* binnenschrijnwerk

 • Beuken: Herkomst Europa, zowel in bool als bekantrecht.Gewicht 700 kg, duurzaamheid V.
 • Esdoorn: Herkomst voornamelijk Noord-Amerika, als bekantrecht hout.Gewicht 600 kg, duurzaamheid IV.
 • Essen: Herkomst Europa en Noord-Amerika, in bool en bekantrecht.Gewicht: 700 kg, duurzaamheid V.
 • Kersen: Herkomst Europa en Amerika, bekantrecht.Gewicht 800 kg, duurzaamheid III.
 • Khaya: Herkomst Afrika, als stamhout.Gewicht 500 kg, duurzaamheid III. Movingui: Herkomst Tropisch West-Afrika, als stamhout.Gewicht 675 kg, duurzaamheid III.
 • Noten: Herkomst Europa en Noord-Amerika, in bool en bekantrecht.Gewicht 650 kg, duurzaamheid III.
 • Sapeli: Herkomst West en Centraal-Afrika, zowel stamhout als bekantrecht.Gewicht 700 kg, duurzaamheid III.
4. Tuinhout


a. Onbehandelde Houtsoorten

Hieronder worden houtsoorten genoemd met zeer lange levensduur in open lucht en/of in contact met de grond of water zonder dat zij enige behandeling hebben ondergaan. Het betreft hier meestal tropische harde houtsoorten die moeilijk impregneerbaar zijn. Deze houtsoorten zijn, ondanks hun hoge duurzaamheid, niet geschikt als schrijnwerkerijhout wegens bepaalde negatieve eigenschappen zoals bv. windscheurtjes, die echter hun toepassing als tuinhout niet nadelig beinvloeden.

In een volgend hoofdstuk bekijken we geïmpregneerd hout.

Azobé

Afkomstig uit Tropisch West-Afrika, botanische benaming Lophira alata BANKS.
Gewicht 950 tot 1.100 kg bij 12 % vochtgehalte, vers gezaagd tot 1.300 kg.
Azobé heeft een duurzaamheidklasse I en is bestand tegen paalworm in zout en brak water vandaar zijn toepassing in havens en aan de kust.. Azobe wordt voornamelijk in stam ingevoerd en kan in elke gewenste sectie worden gezaagd, en eventueel worden verwerkt in damwand, vlechtmatten, schotten enz.

Voorraad: balkhout in zware secties.

 • gepunte palen: 80 x 80 / 60 x 60 / 50 x 50 / 40 x 40 mm
 • strips: 10 x 100 / 5 x 100 mm

Afmetingen volgens Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw:

Kespen Damwand
Type 1 32 x 125 mm dikte 40 mm lengte 1.25 tot 2.00m
Type 2 50 x 150 mm 50 mm 2.00 tot 3.00 m
Type 3 63 x 175 mm 60 mm 3.00 tot 4.00 m
Type 4 80 mm 4.00 tot 6.00 m

Bangkirai

Afkomstig uit Zuidoost Azië, botanische benaming Shorea atrivernosa spec.div.
Gewicht 990 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II. Ook bangkirai is een handelsbenaming van verschillende soorten uit de balau-groep, er kunnen dus kleur- en kwaliteitsverschillen optreden.
Voorraad:

 • zie Inleiding
 • geschaafd hout en afgewerkte producten: zie bijgevoegde folder.
Bilinga

Afkomstig uit Tropisch West-Afrika, botanische benaming Nauclea didericii.
Gewicht 750 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse I.
Bilinga, ook wel Gulumaza genoemd, is redelijk bestand tegen paalworm en zuren.
Aanvoer in stamhout.

Demerara Groenhart

Afkomstig uit Guyana en Suriname, botanische benaming Ocotea rodaei.
Gewicht 1025 kg bij 12 % vochtgehalte, diuurzaamheidsklasse I.
Bestand tegen paalworm en termieten.
Aanvoer in zwaar balkhout.

Karri

Afkomstig uit Australie, botanische benaming Eucalyptus diversicolor.
Gewicht 880 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II.
Karri is grotendeels afkomstig uit (gecertifieerde) plantagebossen en wordt bekantrecht ingevoerd.

Kastagne

Afkomstig uit Europa en Amerika, botanische benaming Castanea sativa, C. dentata.
Gewicht 500 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II.
Beperkte aanvoer in bekantrecht hout.
Beschikbaar in gepunte palen en hekwerk. (Folder beschikbaar)

Keruing

Afkomstig uit Zuidoost-Azië, botanische benaming Dipterocarpus spec.div.
Gewicht 800 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse III.
Beperkte aanvoer in bekantrecht hout uitsluitend in 32 en 40 mm dikte.

Masseranduba

Afkomstig uit Brazilië Midden-Amerika, Suriname en Guyana, botanische benaming Manilkara bidentata, M. huberi spec.div.
Gewicht 1.050 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse I.
Aanvoer vooral in geschaafde palen, planken en antislip.

Robinia

Afkomstig uit Noord-Amerika en Europa, botanische naam Robinia pseudoaccacia
Gewicht 750 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II.
Verkeerdelijk wordt Robinia wel een Acacia genoemd.
Beperkte aanvoer in planken, al dan niet geschaafd en afgewerkte tuinhekken. (Folder beschikbaar).

Western Red Cedar

Afkomstig uit Westelijk Noord-Amerika, botanische benaming Thuja plicata D.
Gewicht 370 kg bij 12 % vochtgehalte, duurzaamheidsklasse II.
Regelmatige aanvoer in geschaafd hout, kwaliteit Clear (foutvrij) en Knotty (met kwasten) in balken, planken, tand & groefprofielen voor vloeren, gevelbekleding enz.
Shingles en shakes voor dak- en gevelbekleding. (Folder beschikbaar)

b. Geïmpregneerd hout


Ronde Palen:

Standaardbestek 250 vvor de Wegenbouw:

Houtsoorten: Epicea (Picea), Vuren (Abies), Larix, Douglas (Pseudotsuga).

Uitzicht: Kops haaks gekort en indien geschild ook gekroond, einde gepunt.

Dikteklasse Min. aanbevolen lengte Max.
Type 1 9/10 1.00 m 1.50 m
Type 2 11/12 1.50 m 2.50 m
Type 3 15/16 2.50 m 3.00 m
Type 4 17/18 3.00 m 4.00 m
Type 5 20/21 4.00 m 5.00 m

Voor decoratieve en constructieve werken bestaat er een waaier van mogelijkheden en maten. De palen kunnen al dan niet geimpregneerd, ontschorst, gefreesd, gekroond of gepunt aangeleverd worden.De diameter wordt gemeten aan het dikke eind op 10 cm van de kop, en gaat voor de standaardproductie van 6 tot 12 cm met lengtes van 0.40 m tot 6.00 m.
Halve palen en rolborders op bestelling.

Planken en balken:

Beperkte voorraad: minibiels, kantdelen, vloerplanken, blokhutprofiel. ruw en geschaafde planken en balken vierkante palen en gleufpalen (voor afsluitingen)

Afsluitingen:

Schermen 1.80 x 1.80 m, recht, geboogd met of zonder afdeklat (zie folder), voor plaatsing tussen betonnen of houten palen (voetplaten of -pinnen in voorraad).

5. Bekistingshout

Mogelijkheden in Epicea, Vuren, Grenen, Alaska Pine.


6. Verpakkingshout

Mogelijkheden zoals bij bekistingshout, alsook Kanada, Chili Pine enz.


7. Fijne houtsoorten

Voor instrumentenbouw: Ebben (Pianotoetsen), Gegolfde Esdoorn (Rugzijde violen), Coromandel (Knoppen), Pallisander (Xylofoons), Pernambuco (Strijkstokken), Fichte en Spruce (Zangbodems), enz.

Voor maquettebouw: Balsa, Pokhout enz.

Voor steek- en beeldhouwwerk: Iepen, Kersen, Linde, Noten, Peren enz.


8. Geschaafd hout

bvba Themol beschikt over een eigen schaverij toegerust met schaafbanken, vierzijdige schaafmachine met aangepaste profielmessenslijper zodat secties tot 100 x 230 mm in vrijwel elk gewenst profiel kunnen worden geschaafd.

Voorraad: Model Houtsoort/Kwaliteit Nageling nodig/m2

- Schroten:

 • 16 x 095 B I Vuren i/a Blind 12 m
 • 16 x 090 B + V DRM Blind 12 m

- Vloerplanken:

 • 22 x 095 Z I Larix Rustiek Zichtbaar 11 m
 • 22 x 160 Z I Larix Rustiek Zichtbaar 11 m
 • 22 x 130 Z I Eik Rustiek Zichtbaar 11 m

- Plinten:

 • 16 x 68 RNG I / II en III / DRM
 • 21 x 90 Larix
 • - Deurlijsten:
 • 16 x 68 2xS RNG I / II / DRM Deurset en per m
 • 16 x 68 TC RNG I / II / DRM Deurset en per m
 • 22 x 80 1007 Ayous Deurset

- Hollat:

 • 22 x 40 Creus DRM

- Stormplank:

 • 22 x 095 DRM / Gerutu
 • 22 x 120
 • 22 x 145
 • 22 x 170
 • 22 x 190
 • 22 x 220

- Vierkant:

 • 22 x 45 RNG IV
 • 22 x 95 RNG IV

 

 

Home

Materialen

Specialiteiten

Promo's

> Home

Materialen
> Tuinhout
> Bouwhout
> PlaatMaterialen
> Isolatie
> Diverse Materialen en diensten


> Specialiteiten


> Promo's

Klik naar onze
promotieacties !


> Ons Bedrijf

Wie zijn wij ?
Waar vindt U ons ?
> Links en
nuttige adressen
> Report broken link

Houthandel Themol-MHF nv

Rozenberg 128

2400 MOL

014/31.20.90

Fax. 014/31.04.77

E-mail: themol@skynet.be


BTW 417.232.632


Ons bedrijf