Home

Materialen

Specialiteiten

Promo's

Home

> Materialen
> Tuinhout
> Bouwhout
> PlaatMaterialen
> Isolatie
> Diverse Materialen en diensten


> Specialiteiten


> Promo's

Klik naar onze
promotieacties !


Ons Bedrijf
Wie zijn wij ?
Waar vindt U ons ?
> Links en
nuttige adressen
> Report broken link

Houthandel Themol-MHF nv

Rozenberg 128

2400 MOL

014/31.20.90

Fax. 014/31.04.77

E-mail: themol@skynet.be


BTW 417.232.632

Contacteer de webmaster


Ons bedrijf

links en nuttige adressen - Report broken link


Houtlinks
Bouwen en verbouwen
Bouwpremies
Nuttige adressen en sites
Praktische links
Overheidsdiensten en Instituten
AMINAL Vlaamse Leefmilieuadministratie: www.mina.be
  KAFKA Dienst voor administratieve vereenvoudiging en e-government:
http://simplification.fgov.be/showpage.php
?PageID=3&sLangCode=NL
  BIN Belgisch Instituut voor normalisatie: www.bin.be
  Butgb Belgische Unie voor technische goedkeuringen in de bouw: www.butgb.be
  CEN Europese Commissie voor standaardisatie: www.cen.eu/cenorm/homepage.htm
  Grondbank Bodembeheerorganisatie en grondverzet:
www.grondbank.be
  NAVB Nationaal Actiecomitee voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf: www.cnac.be
  NBB Nationale Bank van België : www.nbb.be
  NBN Normalisatiebureau: www.nbn.be
  NGI Nationaal Geografisch Instituut: www.ngi.be met mogelijkheid tot aankoop van diverse kaarten, o.a. fietsenroutes, ruiterpaden enz.
  NIS Nationaal Instituut voor Statistiek:
www.statbel.fgov.be
met o.a. indexcijfers en huurcalculator.
  KBO Kruispuntbank Ondernemingen : www.mineco.fgov.be/kbo.htm
  RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: www.socialsecurity.be/site_nl/home_default.htm
  RIZIV Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit: www.riziv.be
  RVS Raad van State:
www.raadvst-consetat.be/?lang=cn&page=index
  WTCB Wetenschappelijk en technisch Centrum voor het bouwbedrijf: www.wtcb.be

Report broken link